Co chystáme pro děti

Zahrádka / Hřiště

Od 1.5.2017 jsme dostaly od MČ Černovice k užívání pozemek v těsné blízkosti školičky/jesliček, kde si můžeme vytvořit vlastní hřiště/zahrádku pro děti. Pozemek bude oplocen nízkým plotem a s uzamykatelnou brankou. Postupně budeme zahrádku vybavovat hracími prvky, aby měly děti co největší vyžití. V létě pak plánujeme pořídit malý bazének pro osvěžení. 

Canisterapie 

Canisterapie přispívá k rozvoji hrubé a jemné motoriky, podněcuje verbální i neverbální komunikaci, rozvoj orientace v prostoru, nácvik koncentrace, rozvíjí sociální cítění, poznávání a složku citovou. Působí také v rovině rozvoje motoriky s atributem rehabilitační práce, v polohování a v relaxaci. Na druhou stranu ale tam, kde je to třeba, psi podněcují ke hře a k pohybu. Zároveň mají velký vliv na psychiku a přispívají k duševní rovnováze. 

"Pouhou přítomností dokáže pes vyvolat dobrou náladu a kde nechybí dobrá nálada, jde i uzdravování zpravidla lépe."

Canisterapie je u nás ve školce 2x měs. v dopoledních hodinách s Blankou Martinovskou a Kajkou. 

Automatická kresba - pomoc i malým dětem

Obrázek z podvědomí odhalí, co dítě řeší, jestli ho něco trápí noční můry, strachy, vztahy ze sourozenci, jak snáší rozchod rodičů. Uvolněním prostřednictvím kresby se uvolní i emoce, jejichž uvolnění prospívá zdravotnímu stavu. Je to obrázek, který dítě nakreslí bez zadání, intuitivně.

Po vystavení obrázku v zorném poli, dojde ke srovnání energetických center (barevných bodů), ve kterých je energie našeho fungování. K obrázku dostane rodič výklad. Obrázky se kreslí 2. První rukou, kterou dítě nepíše (aktuální odstranění napětí), z druhého obrázku je možno číst aktuální záležitosti, které jsou v podvědomí dítěte.

Kresbu je možno provést ve skupině (maximálně 10 osob) nebo za doprovodu rodiče. Automatickou kresbu lze spustit každému.

Pro děti od dvou let.

Více zde: https://www.youtube.com/watch?v=3ASqFMCVwTs