Denní harmonogram

6:30 - 8:30 příchod dětí, volná hra

8:30 - 9:00 společné přivítání

9:00 - 9:30 svačina, hygiena

9:30 - 11:00 aktivity pro děti (hudební, pohybové,                       výtvarné) pobyt venku

11:30 - 12:30 hygiena, oběd, děti s dopolední                              docházkou odcházejí domů

12:30 - 14:00 čtení pohádky, odpočinek

14:00 -14:30 svačina, hygiena

14:30 - 16:30 společné aktivity, pobyt venku

Harmonogram je pouze orientační, rozhodující je počasí a nálada dětí :-)